Nakladatelství

Baráky

Souostroví svobody

ISBN: 978-80-87377-19-2

Formát: 12,6x19,6 cm, pevná v. 638 str.

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Cena: 549,- Kč

Edice: Testis, sv. 5

EAN: 9788087377192

Grafická úprava: Petr Krejzek, ReDesign

Fenomén společenského okraje, jenž se v kulturní oblasti projevuje v hudbě, literatuře a výtvarném i jiném umění, má současně také polohu vycházející z širší definice kultury, tedy ve specifickém oblékání, bydlení a životním stylu vůbec. O komunitním způsobu života českého undergroundu a o tom, co s ním souviselo v podmínkách totalitního státu, není obecně známo téměř nic. Tato kniha se tedy pokouší v co nejširší dostupné míře zmapovat historii všedního dne českého undergroundu od šedesátých let až do současnosti a podat svědectví o lidech, kteří pobývali na venkovských usedlostech, tzv. barácích, z nichž se často stala významná centra „druhé kultury“. Knihu tvoří rozhovory, texty, které na barácích vznikaly a texty o barácích, faksimile novin a dokumentů Veřejné a Státní bezpečnosti a bezmála čtyři sta fotografií různé kvality.

Zpět   |   Nahoru