Nakladatelství

Domov a bezdomoví i jiné zprávy

ISBN: 978-80-904015-5-6

Formát: 11,7 x 19 cm, brož. v. 88 str.

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Cena: 189,- Kč

Edice: Eseje, sv. 1

 

Kniha profesora teologie a předního českého hebraisty Milana Balabána sestává ze tří samostatných esejů. Úvodní text Domov a bezdomoví nese stejný název jako celý titul. Východiskem autorových úvah o tom, co znamená být doma a kde se plouhá v bezdomoví, jsou zvěstné texty z hebrejské Bible nezývané konvenčně Starý zákon. Toto východisko je pak obsahově dosyceno některými místy novozákonními, neboť i pro toto poselství je objevování nového domova charakteristické. Sám autor na závěr kapitoly, kde hovoří o svých inspirátorech, poznamenává: „Mám za to, že mé „hebrejské mudrosloví“ může oslovit i čtenáře dnešní doby zívající a někdy říhající prázdnotou, ale také plné nadějí a nadějiček.“

Předmětem úvah v druhém eseji Sestoupení do zahrady lásky je nejerotičtější biblická kniha Píseň písní (Šír ha-šírím ašer lišló;mó;). Je to řada milostných písní o Milém a Milé, případně o jejich přátelských družinách. Tento typ izraelské erotiky byl sám o sobě posvátný. Nejednalo se nikdy jen o svůdně vábivé „křivky těla“, běželo bez výjimky též o tvar či tvary ducha. Kresleny jsou tu čiré vztahy – bez poskvrny a vrásky.

Ve třetí úvaze Poezie jako cvrlikání pravdy autor upozorňuje, že při odhalování kořenů moderních literatur v Evropě i Americe je nutné alespoň předběžně pozitivně akceptovat některé literatury starověké, například babylonskou, izraelsko-židovskou (na niž navazuje literatura křesťanská) a antickou (tj. řeckou a římskou). Své tvrzení pak dokládá na nejrůznějších příkladech, kdy je moderní literatura přímo vědomě i podvědomě inspirována starými texty.

           

Zpět   |   Nahoru