Nakladatelství

Eseje o české literatuře

ISBN: 978-80-87377-92-5

Formát: 13x20 cm, pevná vaz., 816 s.

Rok vydání: 2015, (1. vydání)

Cena: 599,- Kč

EAN: 9788087377952

Grafická úprava: Tereza Šerá

Eseje o české literatuře jsou podstatným výborem textů Sylvie Richterové z let 1975–2015. Kniha obsahuje práce psané česky, ital­sky nebo francouzsky. Otištěné, přednesené při růz­ných příležitostech či dosud nezveřejněné.

 Celkový rámec tvo­ří studie věnované dvěma slavným dílům o putování: začíná Švejkovou cestou labyrintem nesmyslu a končí cestou Komenského poutníka za poznáním a spásou. Richterová převrací běžné stereotypy, když vyzvedá Haškovo geniální pojednání idiocie, stěžejní existen­ciální otázky Karla Čapka nebo mystické aspekty díla Hrabalova. Nasvětluje také souboj moci a smíchu, zhodnocuje literární plody vzešlé z diaspory a krizo­vých situací české kultury v díle autorů jako Vaculík, Kundera, Škvorecký nebo Kratochvil – a také z výji­mečných podmínek samizdatu a exilu.

Zkušenost to­tality považuje za klíč k pochopení komunikační, mo­rální a kulturní krize současného světa a konfrontuje ji s básnickým slovem Holana, Skácela, Koláře, Kabeše, Wernische, Krále, Brouska či Jirouse nebo s metavy­pravěčskými experimenty Linhartové a Hiršala. Zdů­razňuje souvislost mezi etikou a estetikou a kriticky i objevně nahlíží pojmy jako historie a ideologie nebo centrum a periferie.

Esejistické dílo Sylvie Richterové, jak je známe ze svazků Slova a ticho, Ticho a smích a Místo domova, in­spirovalo literární badatele několika generací, ale zda­leka není určeno jen odborníkům. Přítomný svazek obsahuje uvedené knihy a mnohé další texty v novém uspořádání podle autorů a témat.

 

Zpět   |   Nahoru