Nakladatelství

O českou národní identitu

ISBN: 978-80-87377-62-8

Formát: 12,6X19,6 cm, pevná v., 636 str.

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Cena: 549,- Kč

Edice: Testis, sv. č. 8

EAN: 9788087377628

Rozsáhlá práce literárního historika Františka Kautmana se snaží nalézat možná východiska pro začlenění českého národa do současného komplexu evropských regionů, respektive do soudobého světa. V úvodní části knihy František Kautman popisuje geopolitickou, kulturní a společenskou situaci před vznikem samostatného Československa. Následují kapitoly o vzniku republiky v roce 1918 a masarykovské politice první republiky, roli Beneše a dalších významných politických a kulturních osobností a jejich vlivů na občanský život. Pokračuje druhou republikou, protektorátem, zlomovým rokem 1948, kdy se moci chopili komunisté, neblaze proslulými padesátými léty a uvolněnými léty šedesátými. Zabývá se normalizací, šedými léty sedmdesátými a osmdesátými, vznikem občanských iniciativ a opět zlomovým rokem 1989. Kautman tak čtenáře provede naší téměř stoletou historií a v důsledku analýzy společenských a politických zvratů a proměn přemýšlí o české národní identitě. Kniha však není jen „jakousi“ historickou studií, Kautman svou práci odvozuje od analýz a konfrontací tvorby významných myslitelů, filosofů a spisovatelů, jejichž díla s rozebíraným tématem přímo souvisejí. Jejich vyhraněné názory vycházející z ideových stanovisek od moderní demokracie po selský konzervatismus, zařazeny do širšího kulturního kontextu tak neustále nabádají k hledání odpovědí na otázky, které stojí obecně před současným lidstvem. Studie Františka Kautmana tak vedle filosofie, historie a literatury přesahuje v obory, jak sám autor říká, čtyř E, tedy etiky, estetiky, ekologie a ekonomiky. Sám Kautman knihu považuje za své životní dílo.

Zpět   |   Nahoru