Nakladatelství

Písně starého Japonska

ISBN: 978-80-904015-4-9

Formát: 21 x 13 cm, brož. v. 144 str.

Rok vydání: 2008 (1. vydání)

Cena: 216,- Kč

Edice: Poezie, sv. 3

 

Kniha je výběrem starojaponských pětiverší (tanka, hanka), nejtypičtějšího útvaru středověké japonské poezie. Zahrnuje básně od 4. do 12. století, jak je zachytily nejproslulejší středověké japonské antologie Manjó;šú, Kokinšú, Šinkokinšú, dílo Ise monogatari aj. Písně starého Japonska jsou sestaveny tak, aby vybrané básně podaly obraz citového a myšlenkového světa starých Japonců a jejich básníků, ukázaly jejich vztah k přírodě, názor na život ovlivněný šintoismem a buddhismem či poodhalily jejich vybroušené estetické cítění. Autor se snaží co nejvíce zachovat podobu originálu a charakteristické stylové zvláštnosti japonské poezie, především tanky: lakoničnost výrazu, náznakovost, polysémantičnost, skrytý podtext a symboličnost. Jan Jíša (1922) byl mimo jiné blízkým spolupracovníkem Bohumila Mathésia. Písně starého Japonska převedl a připravil k vydání již v roce 1981, v témže roce je odevzdal do nakladatelství, kde se však rukopis ztratil. Zůstala mu pouze jediná kopie, podle které nyní sbírka vyšla.

 

 

Zpět   |   Nahoru