Nakladatelství

Pokušení nevinnosti

ISBN: 978-80-7564-018-5

Formát: 200x130 mm, pevná v., 312 str.

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Cena: 349,- Kč

EAN: 9788075640185

Překlad: Lubomír Martínek

Člověk čelí v moderním světě mnoha nástrahám komercionalismu. Je ovlivňován a manipulován masovými médií a reklamou. Blahobyt je hlavním cílem a smyslem života, ale ve skutečnosti vede k apatii, pohodlnictví a otupělosti. Za své konání však každý z nás nese individuální odpovědnost.

Ve své knize Pokušení nevinnosti se Pascal Bruckner snaží analyzovat všudypřítomnou a neustále sílící tendenci jedince svalovat ze sebe vinu na druhé, na rodinu, na vrozené dispozice nebo třeba na politický režim. Není schopen nést osobní odpovědnost. V mezích, které mu skýtá svobodná společnost, a skutky, s nimiž si ve vztahu ke své osobnosti neví rady, projektuje na jiné konkrétní bytosti nebo abstraktní témata či jevy. Jde tedy o jistý paradox. Útěk před svobodou, po níž jedinec přirozeně touží a dožaduje se jí, avšak když jí dosáhne, neví si s ní rady. Tedy téma v postkomunistických zemích výsostně aktuální. 

Protože je Brucknerův text psán srozumitelným jazykem, přístupným každému čtenáři, může sloužit i k orientaci člověka v současném světě politického populismu, bezohlednosti, msty a nadřazování ekonomických zájmů nad humánními hodnotami. 

Pascal Bruckner, narozený roku 1948 v Paříži, je českému čtenáři znám zejména jako romanopisec, autor bestselleru Hořký měsíc, který zfilmoval režisér Roman Polanski. Bruckner však patří také k předním francouzským filosofům a bedlivým pozorovatelům současného světa. Protože prožil značnou část dětství ve Švýcarsku a Rakousku, není jeho pohled omezený výhradně francouzským horizontem. Kniha Pokušení nevinnosti, kterou vydalo v roce 1995 nakladatelství Grasset, byla oceněná významnou literární cenou Medici.

Zpět   |   Nahoru