Nakladatelství

Šepoty a křiky víry

Emocionální uchopení izraelských poutních písní

ISBN: 978-80-87377-07-9

Formát: 21x13cm, brož. v. 76 stran

Rok vydání: 2010 (1. vydání)

Cena: 249,- Kč

Edice: Poezie, sv 7, 255 kusů, originál grafika Jana Steklíka

EAN: 9788087377079

Grafická úprava: Petr Krejzek, ReDesign

Milan Balabán (1929) vbásnil tzv. žalmům stupňů, neboli poutním písním (žalmy 120 – 134) navýsost emocionální podobu. Jeho text tak není v pravém slova smyslu převod, či překlad konvenční hebrejské verze žalmů, které kniha rovněž obsahuje, ale vlastně již samostatná básnická slkadba. V osobních, naléhavých textech, propojující autorovu životní zkušenost s poučeností biblisty a jazykového experimentátora, vytvořil jedinečné básnické svědectví o lidském hledání smyslu a vůlí nepoddajně  žít s perspektivou a nadějí. Odstraněním nepsaných, ale léty zakonzervovaných a napevno usazených zvyklostí nahlížení na posvátné texty, bořením bariér, rozšiřuje individuální možnosti lidského vnímání v obecné rovině.   

Milan Balabán je znám jako náš přední znalec Starého zákona, hebraista, evangelický teolog, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Důležitou součástí jeho ohledávání světa je však také poezie, kterou píše po celý svůj život.

Zpět   |   Nahoru