Nakladatelství

Studie a stati o francouzské literatuře

ISBN: 978-80-87377-91-8

Formát: 125x200 mm, pev. vaz., 468 s.

Rok vydání: 2015, (1. vydání)

Cena: 399,- Kč

EAN: 9788087377918

Grafická úprava: Tereza Šerá

Předmluva: Jiří Pelán

Knihy soustřeďuje nejzdařilejší literárněkritické texty romanisty Jiřího Konůpka (1919­–1968) týkající se francouzské literatury a českému čtenáři představuje tu její část, která patří k nejzajímavějším.

K té v první řadě pat­ří zakladatelé francouzského písemnictví (Marie de France a Chrétien de Troyes), většina textů je ale zaměřena na moderní literaturu 19. a zejména 20. století. Jádro výboru tvoří tři oddíly, věnované francouzským básníkům (Émile Verhaeren, Paul Fort, Jean Cocteau, Saint-John Perse, Yves Bonne­foy), prozaikům (Gustave Flaubert, Marcel Proust, Jules Supervielle, Antoine de Saint-Exupéry, André Maurois, Elsa Trioletová) a dramatikům (Guillau­me Apollinaire, Paul Claudel, Michel de Ghelde­rode, Pierre-Henri Cami, Jacques Prévert, Jean Genet, Eugène Ionesco). Závěrečné přehledové statě v každém ze tří oddílů pak načrtávají celkový obraz francouzského písemnictví ve čtyřicátých až šedesátých letech 20. století, jak jej se svou erudi­cí viděl J. Konůpek. Autorovy kritické úvahy jsou uzavřeny zčásti subjektivně laděným textem, který obhlíží dobový stav recepce francouzské literatury v českém prostředí. Kniha je uvozena zasvěceným textem současného významného romanisty Jiřího Pelána, který komentuje zásad­ní milníky Konůpkova života a díla. Doplněna je také bibliografie Jiřího Konůpka, zahrnující jeho dílo autorské i překladatelské.

Zpět   |   Nahoru