Nakladatelství

Tesilová verbež

Básně a písně z let 1972 - 2003

ISBN: 978-80-87377-50-5

Formát: 12,5x19,5cm, pevná vazba, 264 str.

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Cena: 289,- Kč

Edice: Vybrané spisy

EAN: 9788087377505

Grafická úprava: Lukáš Fiedor

Skladby Skalákovy skupiny The Hever & Vazelína Band Červený vejložky a nebo Tesilová verbež v sedmdesátých letech v prostředí českého undergroundu téměř zlidověly. A nebyly to jen tyhle dva „antihity“, nýbrž i mnoho dalších textů, například Dělníkův den, Vejplata a nebo Kombajnéři, kterými se jejich autor poškleboval znormalizovaným počestným občanům, úředníkům i policajtům přímo do ksichtu.

 Svazek Tesilová verbež (básně a písně z let 1972–2003) obsa­huje veškerou známou literární tvorbu Miroslava „Ska­láka“ Skalického z uvedeného období. Jádro ovšem tvoří Skalákova tvorba ze 70. let, tedy před jeho odchodem do rakouského exilu. Jde o sbírky The Hever and vazelína (1977; 1979), Básně žvásty moudrosti and jiný blbosti (1977), Sněhurka and 15 000 000 trpaslíků (1977) a dále o soubor textů z let 1976–1979, které sice vyšly v různých sami­zdatech v různém uspořádání, ale nebyly nikdy součástí žádné z výše jmenovaných sbírek (poslední text z tohoto oddílu, pró;za Cihla, vyšel v sa­mizdatovém časopise Vokno, č. 1, červenec 1979). Druhý oddíl svazku tvoří tři Skalického texty z 80. let, které nebyly nikdy dříve publikovány a byly sepsány k „jednorázovému využití“ u příležitosti růz­ných performancí a koncertů (např. text Jseš spokojenej? přednesl Skalický na jednom setkání přátel na „zámku“ u Zdeňka „Londýna“ Vokatého v obci Kle­ment v Dolních Rakousích, přičemž do­provodem jeho přednesu byl experimentální hudební projev, zakončený uměle vyvolaným požárem, jenž po­sléze přiměl k zásahu rakouskou policii). Třetí oddíl svazku tvoří soubor nikdy nevydaných textů napsaných u příležitosti revivalu Skalického sku­piny Hever and Vazelína Band z let 2002–2003. Tento textový konvolut, pocházející z autorova archivu, nese nadpis Polízanice.

Zpět   |   Nahoru